Zondag

8u

9u Simone - Goodmorning Sunday

10u Wil Van Delft - Delfsblauw (live)

11u Wil Van Delft - Delfsblauw (live)

12u Larisse - Larisse in the mix

13u Larisse - Larisse in the mix

14u

15u

16u

17u Herman Meyer - Country

18u Patrick & Henri - Classics (Live)

19u Patrick & Henri - Classics (Live)

20u Patrick & Henri - Classics (Live)

21u Patrick & Henri - Classics (Live)

22u

23u